ABY CHCIELI DAĆ SZANSĘ CZĘSTOCHOWIE

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk spotyka się z młodzieżą, starając się przekonać ją do studiowania na częstochowskich uczelniach. A potem – do budowania tu swojej drogi zawodowej, z wykształceniem dobrze ,,skrojonym” na potrzeby rynku.

Spotkania odbywają się pod hasłem ,,Akademicka Częstochowa” w ramach miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca”. W każdym z nich bierze udział prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Zachęca, aby młodzi ludzie także po maturze szukali swojego sposobu na życie w Częstochowie, wybierając najpierw jeden z różnorodnych, dostępnych na tutejszych uczelniach publicznych kierunków. A niektóre z tych kierunków powstały – przy współudziale samorządu – po konsultacjach z lokalnym otoczeniem gospodarczym, po to, aby dostarczyć firmom rzeczywiście potrzebnych im, a zarazem gruntownie przygotowanych do pracy kadr.

– Staram się przekazać młodym ludziom, że atutem Częstochowy są sprzyjające warunki do zachowania balansu między tym, co wiąże się z życiem zawodowym a czasem wolnym od pracy – wyjaśnia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Nasze miasto to nie zatłoczony moloch, a kompaktowy ośrodek, w którym ciągle zwiększają się możliwości wypoczynku i rekreacji – także w regionie. A przy tym można tu pracować w oddziałach globalnych koncernów czy w rodzinnych firmach świetnie radzących sobie z ekspansją na dalekie rynki.  

Młodzi mają więc okazję dowiedzieć się, jakie branże obecne są na częstochowskim rynku pracy, jakie marki – międzynarodowe bądź z lokalnym rodowodem – rozwijają się tu najprężniej,  jakie perspektywy zawodowe oferują. Młodzież ma co prawda wszelkie kompetencje, aby, przy odrobinie własnej inicjatywy, rozeznać się w tym sama – nie znaczy to jednak, że… ma do tego głowę czy ma na to czas, pochłonięta nauką czy przygotowaniami do egzaminów, od których wiele potem zależy. Prezydent miasta – na co dzień mający w ramach swoich obowiązków kontakty m.in. ze środowiskiem przedsiębiorców i inwestorów – może być więc dla młodzieży kompetentnym i interesującym przewodnikiem po możliwościach, z jakich obecnie można skorzystać w Częstochowie. A tych możliwości przybywa – i na lokalnych uczelniach i w działających tu przedsiębiorstwach czy korporacjach.   

Razem z prezydentem i przedstawicielkami miejskiego Centrum Obsługi Inwestora szkoły odwiedzają także reprezentanci miejscowych uczelni publicznych – Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Jana Długosza. Rozstawiają swoje stoiska, odpowiadają na pytania, rozdają materiały informacyjne. W ten sposób samorząd – jako organizator spotkań – wspomaga rekrutację do częstochowskich szkół wyższych, podsuwając im jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób dotarcia do potencjalnych kandydatek i kandydatów na studia. Wspieranie promocji uczelni publicznych jest zresztą jednym z elementów ,,Akademickiej Częstochowy”, obok dotacji kierowanych na rozwój materialnej bazy naukowo-dydaktycznej.

Gościnią pierwszego spotkania – w Zespole Szkół im. B. Prusa – była Anna Di Giusto, psycholożka i psychoterapeutka zaangażowana w projekty AI dotyczące rozwoju człowieka. Opowiadała o rysujących się na horyzoncie możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w określaniu naszych atutów i słabych stron, inklinacji zawodowych, a więc i w wyborze ścieżki kariery. Anna Di Giusto reprezentowała częstochowską firmę Evorain, której udział planowany jest także w kolejnych spotkaniach.

W najbliższych tygodniach ,,zabukowane” są już spotkania ,,Akademickiej Częstochowy” w pięciu kolejnych szkołach – ogólnokształcących i techniczno-branżowych. Chodzi bowiem o to, aby zdążyć przed okresem, kiedy młodzież na dobre pochłoną przygotowania do egzaminów czy choćby starania o lepszą średnią na koniec semestru…

w galerii obok: spotkanie ,,Akademickiej Częstochowy” z uczennicami i uczniami Zespołu Szkół im. B. Prusa

Źródło: https://www.czestochowa.pl/ 23 października 2023 (fot. Łukasz Kolewiński)

Skip to content