Szkolne Edu Plus

Ubezpieczamy co roku ponad milion dzieci, młodzieży i studentów. Zapewniamy całoroczną, 24-godzinną ochronę ubezpieczeniową, również w trakcie wakacji, przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych, rekompensującą poniesione wydatki z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zarówno wtedy, gdy ubezpieczenie zawiera szkoła, jak również gdy rodzice chcą indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.

  1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS  – czytaj
  2. Oferta kompleksowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych – czytaj

Ubezpieczenie szkolne w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

Aktualności:

 

Skip to content