Mechatronik zawód ściśle powiązany z nowoczesną technologią. W zakresie jego obowiązków znajduje się projektowanie, wytwarzanie i obsługiwanie zespołów maszyn, urządzeń mechanicznych i linii produkcyjnych. Zakres obowiązków może być różny, w zależności od stanowiska i miejsca pracy. Do przykładowych zadań należy: Dobieranie elementów podzespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych Ustalanie niezbędnych parametrów Opracowywanie procesów technologicznych produkcji urządzeń i układów mechatronicznych Instalowanie i weryfikowanie oprogramowań sterujących Wykonywanie podstawowych napraw i regulacji Mierzenie wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Skip to content