Egzamin Maturalny

 

  1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego.
  2. Harmonogram egzaminów maturalnych.
  3. Komunikat o przyborach.
 

Egzaminy zewnętrzne w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

Egzamin Zawodowy

 

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1 i 31 marca 2017 r. – pobierz
  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.1 i 31 marca 2017 r. – pobierz
  1. Egzaminy zawodowe – sesja: styczeń 2021 – pobierz
  1. Komunikat o przyborach egzamin zawodowy pisemny 2021 – pobierz
  2. Komunikat o przyborach egzamin zawodowy praktyczny 2021 – pobierz
  3. Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych – pobierz
Skip to content