Dokumenty Szkolne

w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Statut Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

Statut Technikum Nr 11 w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

STATUT VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. B. Prusa  w Częstochowie


Ocenianie wewnątrzszkolne

Zasady oceniania w trakcie nauki zdalnej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły


Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej (końcowy dla klas maturalnych)
Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej (końcowy dla klas promocyjnych)
Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej (załącznik semestralny)

Zespół ds. Ochrony dzieci przed Krzywdzeniem
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Skip to content