Zaproszenie do udziału w olimpiadach

Rozpoczynamy rejestrację uczestników do kolejnej edycji ogólnopolskich olimpiad:

1.    EUROELEKTRA
2.    ELEKTROMECHATRON
3.    POLTELEINFO

Olimpiady współfinansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a ich finaliści oraz laureaci znajdują się na oficjalnej ministerialnej liście osób zwolnionych z przystępowania do zawodowych egzaminów pisemnych (dotyczy techników).

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ponadto otrzymują oni preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

W imieniu organizatorów zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym nauczycielom przedmiotów związanych z informatyką, telekomunikacją, elektrotechniką, elektryką, energetyką, mechatroniką lub elektroniką.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych o kontakt w sprawie rejestracji do udziału w etapie szkolnym olimpiady, Zapisy w pracowni mechatronicznej, sala 204.

Skip to content