Pomoc materialna o charakterze socjalnym

INFORMACJA DOT. UDZIELENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWA

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

( wysokość dochodów netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 600 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł)

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem 34 372 42 20.

Na terenie szkoły informacji udziela ( oraz wydaje druki) p. Katarzyna Kornatka – pedagog

Termin składania dokumentów do szkoły upływa 14.09.2024

Skip to content