Spotkanie z przedstawicielem firmy ASTOR

10 kwietnia 2024r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy ASTOR, która jest producentem robotów ASTORINO i aktywnie wspiera branżę edukacyjną. Ponad 400 laboratoriów w blisko 200 szkołach i uczelniach technicznych posiada rozwiązania ASTOR z zakresu automatyki i robotyki.

Robot edukacyjny ASTORINO

Robot edukacyjny 6-osiowy Kawasaki Robotics Astorino oparty o druk 3D – to unikatowa polska konstrukcja autorstwa Marka Niewiadomskiego, absolwenta Wydziału Inżynierii i Robotyki AGH w Krakowie. Robot edukacyjny Astorino jest w ofercie firmy ASTOR od 2021 roku i w ofercie Kawasaki Robotics od 2022 roku.

To rozwiązanie dla szkół średnich kształcących w zawodzie technik robotyk oraz takich kierunkach uczelni technicznych jak automatyka, robotyka, mechatronika.

Astorino o udźwigu 1 kg i zasięgu 578 mm jest bezpieczne, przyjazne i łatwe w obsłudze. Astorino jest programowany jak roboty przemysłowe Kawasaki Robotics i może być uzupełniany o zewnętrzny osprzęt w celu tworzenia aplikacji typu pick & place, czy symulacji procesów przemysłowych. Jego środowisko programistyczne jest dostosowane do realizacji różnych zadań zawodowych, zgodnych z podstawą programową klasy technik robotyk. Astorino spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji do nauczania robotyki w klasach technik robotyk w zakresie specjalizacji ELM-07 i ELM-08.

Gmina Miasto Częstochowa aplikowała o dofinansowanie projektów polegających na wsparciu infrastruktury szkolnictwa zawodowego a nasza szkoła przystąpiła do tego projektu.
W ramach projektu wspierane będą działania polegające na remontach pracowni zawodowych oraz doposażeniu w zawodach technik robotyk i mechatronik.
Konieczne jest ponadto zapewnienie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni, które będą remontowane w ramach projektu. Niezbędnym elementem projektu jest ponadto sfinansowanie infrastrukturalnych rozwiązań dotyczących edukacji włączającej dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nauczyciele mechatronicy z naszej szkoły opracowali i przygotowali wykaz sprzętów zaplanowanych do zakupu w ramach tego projektu oraz wykaz działań w zakresie remontu pracowni mechatronicznej 204 i pracowni elektroniki i robotyki w sali 111, w zawodach technik mechatronik i robotyk.

Skip to content