Zajęcia na wirtualnej strzelnicy, oraz zwiedzanie zrekonstruowanych bunkrów

Dnia 24 października 2023 r. drużyna PDS uczestniczyła w zajęciach na wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego. Uczniowie strzelali z broni krótkiej z nakładką laserową. Po instruktażu i szkoleniu młodzi ludzie zostali podzieleni na grupy by każdy mógł spróbować swoich sił. Instruktor indywidualnie omówił każdemu rezultat oddanych strzałów.

W drugiej części wycieczki członkowie  drużyny  udali się na cmentarz komunalny w Częstochowie oraz w jego okolice w celu zapoznania się z  fragmentami linii fortyfikacyjnych otaczających Częstochowę od zachodu. Zostały one wzniesione w 1939 roku w celu obrony miasta przed spodziewanym atakiem niemieckim. Częstochowa znajdowała się w kluczowym miejscu, ponieważ jej opanowanie ułatwiłoby wojskom niemieckim atak na Warszawę. Walki opóźniające toczyły się w dniach od 1 do 3 września 1939 roku od Mokrej do Janowa i spowodowały rozbicie polskiej 7 Dywizji Piechoty. Niestety 3 września doszło do  przełamania obrony  i w  konsekwencji  pancerne dywizje Wermachtu 8 września 1939 roku dotarły do Warszawy gdzie zostały odparte. Stolica skapitulowała 28 września 1939 roku.

Podczas wyjścia młodzież została zapoznana z koncepcją polskiej obrony, budową schronów i przebiegiem walk we wrześniu 1939 r. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Krzysztof Rorat, Maria Wolna, Małgorzata Wolna.

Skip to content