Projekty unijne


Projekt: „Nowe rozwiązania ICT szansą na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZS im. B. Prusa w Częstochowie”


Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000113998 (PORTUGALIA)


Skip to content