Olimpiada Elektroników i Mechatroników

Uczniowie naszej szkoły z branży elektronicznej i mechatronicznej brali udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje również Olimpiadę Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny elektroniki i mechatroniki. Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik mechatronik. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbył się 24.10.2023 r. na platformie online.

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektronika, technika elektronika, mechatronika oraz technika mechatronika, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Miło nam poinformować, że dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu okręgowego Olimpiady.

W grupie mechatronicznej:

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym.

II etap okręgowy olimpiady odbędzie się 07.03.2024 r. Lista miejscowości i ośrodków, w których odbędzie się II etap zostanie udostępniona wkrótce.

Skip to content