Powiatowy Konkurs teatralny w naszej szkole

                            All the world’s a stage – William Shakespeare

Dnia 14.03.2024 pod hasłem ‘Exploring the World of language theatres’, zorganizowany został w Zespole Szkół im Bolesława Prusa w Częstochowie,  Powiatowy Konkurs teatralny pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, który w przesłanym  nagraniu skierował kilka słów do uczestników konkursu  oraz Powiatowego Starosty Częstochowskiego, w którym wzięły udział  szkoły ponadpodstawowe i szkoły podstawowe. Konkurs zaczął się powitaniem uczestników  przez Panią Anetę Wiśniewską – wicedyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. Następnie uczestnicy zaprezentowali efektowne przedstawienia w języku angielskim, które oceniło jury w składzie: Pani Dominika Zjawiona – Kubicka, Pani Marta Lipska, Pani Elżbieta Magdziarz, Pani Magdalena Wilczyńska

Komisja Konkursowa oceniała  dobór repertuaru, oryginalność pomysłu, inscenizację, adaptację tekstu scenicznego, reżyserię, innowacyjność i kreatywność w podejściu do prezentowanego tematu.     

Wszyscy uczestnicy wykazali  się wyśmienitym przygotowaniem.

 Pan Dariusz Rataj – Dyrektor Zespołu Szkół im Bolesława Prusa w Częstochowie wręczył statuetki, dyplomy  i drobne upominki dla uczestników, zaś ich opiekunom – podziękowania za trud i wysiłek w przygotowaniu do konkursu.

Kończąc nasze przedsięwzięcie zaprosiliśmy uczestników, dyrekcję oraz jury do wspólnego zdjęcia.

Nagrodzone zespoły:

Kategoria wiekowa klas IV-VIII

I miejsce

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lelowie

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 34 im Aleksandra Fredry w Częstochowie

III miejsce

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

Kategoria – szkoły średnie

I miejsce

 Zespół szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

II miejsce

 IV LO im Cypriana Kamila  Norwida w Częstochowie

III miejsce

I LO im Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Dołączamy się  do gratulacji i cieszymy wraz z nagrodzonymi.

                               Izabela Kłosowska – Wazia

                               Anita Strugacz

                                Aleksandra Lechowicz

Skip to content