Projekt „Czas na staż”

Dzisiaj – 11.03.2024 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic do projektu „Czas na staż” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin rekrutacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DO WYPEŁNIENIA W FORMIE ONLINE!!! (UCZNIOWIE/UCZENNICE BĘDĄ WYPEŁNIAĆ FORMULARZ ONLINE) DO KOORDYNATORÓW/EK SZKOLNYCH BĘDĄ SKŁADAĆ WYDRUKOWANY PODPISANY FORMULARZ:

LINK DO FORMULARZA: https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431

ZAŁĄCZNIKI:

1.Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

3.Rekomendacja wychowawcy/czyni

4.Ankieta motywacyjna

5.Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Miasta Częstochowy)

6.Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

7.Lista podstawowa uczniów/uczennic

8.Lista rezerwowa uczniów/uczennic

9.Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

Skip to content