Relacja z Powiatowego konkursu „Exploring the world of language theatres”

Dziękujemy uczestnikom z placówek:

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Częstochowy,

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Częstochowy

Zespółu Szkolno-Przedszkolnego z Lelowa

Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 z Częstochowy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Fredry z Częstochowy

Skip to content